OFERTA

budowa, remont i modernizacja dróg o nawierzchniach asfaltowych lub brukowych

budowa i remont parkingów, alejek i placów

roboty ziemne

budowa, remonty budynków i pomieszczeń

zagospodarowanie terenów wokół budynków

wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i betonowej